Nesieme, Pane, chlieb a víno

Nesieme, Pane, chlieb a víno,
nesieme dary na oltár.
Nesieme, Pane, chlieb a víno
a hľadáme tvoju tvár,
tvoju tvár,
tvoju svätú tvár.

Nesieme, Pane, chlieb a víno,
nesieme celý život náš.
Nesieme, Pane, chlieb a víno
a hľadáme tvoju tvár,
tvoju tvár,
tvoju svätú tvár.