Mladá deva

1. Mladá deva z rodu Dávida, v Nazarete kľačí, modlí sa.
Anjel k nej vstúpil, zvláštne pozdravil.

R. /: Ave Mária, milosti si plná, Ave Mária medzi ženami požehnaná. :/

2. Pochytil ju zrazu zvláštny strach pri tých slovách,
ktoré počúva: „Tvoj syn  bude Kráľ, spásu všetkým dá.“

3.Predsa sa to všetko môže stať z vôle Otca, ktorý nás má rád.
„Nech Tvoja Pane vôľa sa stane.“