Kde je Božie kráľovstvo

Kde je Božie kráľovstvo,
kde je Božie kráľovstvo,
kde kráľovstvo Božie len je.

Kde je?
Tu je, hen je, tam je.
Vpravo, vľavo, hore, dole.
Na kopci, či na povale.

A to Božie kráľovstvo,
a to Božie kráľovstvo
všade medzi nami tu je.