Jednej noci

1. Jednej noci slzy moje zotrel z očí mi Ježiš
a povedal mi: „Netráp sa, ja pri tebe stojím.
Ja som prišiel na tento svet priniesť svetlo a lásku,
ukázať cestu k Otcovi, dať vám nový život.“

R. „Povedz ľuďom, že mám ich rád, že sa o nich vždy starám
a keď zablúdia vo svete, povedz, že ich hľadám.“

2. „Keď na vrchu Golgoty položil som svoj život
umieral som za všetkých aby každý raz žil.
“Nezabudnem na tú chvíľu keď som stretol Ježiša
bol som predtým tak slepý a on mi vrátil zrak.