Hosanna

1. [: Hosanna, hosanna, hosanna na výsosti. :]

[: Vyvyšujeme ťa, (ó aleluja),
Ježiš vzývame ťa, (ó aleluja),
všetci chválu ti vzdávame.
Hosanna na výsosti! :]

2. [: Sláva, sláva, sláva Kráľovi kráľov. :]

[: Vyvyšujeme ťa, ó aleluja,
Ježiš  vzývame ťa, ó aleluja,
všetci chválu ti vzdávame.
Sláva Kráľovi kráľov! :]