V súčasnosti sú detské stretká z časových dôvodov pozastavené.
O prípadných zmenách vás budeme včas informovať.