Dom na skale

/: Lebo mojou skalou je Pán,
ja postavím dom na skale! :/

Spustil sa dážď, privalili vody,
strhla sa víchrica triasol sa dom.
A zrazu slová, tie, ktoré počúvam,
premením v skutky, v život pre neho!

/: Lebo mojou skalou je Pán,
ja postavím dom na skale! :/

Spustil sa dážď, privalili vody,
strhla sa víchrica triasol sa dom.
A zrazu slová, tie, ktoré počúvam,
premením v skutky, v život pre neho!

/: Lebo našou skalou je Pán,
my postavíme domy na skale! :/