Chcem vojsť do tvojich brán

1. Chcem vojsť do tvojich brán, srdce plné vďaky mám,
chcem vojsť s poctou do tvojich nádvorí.
Lebo viem, že to je deň, ktorý Pán daroval nám
a teším sa, že radosť dal mi Pán.

R: Že radosť dal mi Pán, že radosť dal mi Pán
a teším sa, že radosť dal mi Pán.
Že radosť dal mi Pán, že radosť dal mi Pán
a teším sa, že radosť dal mi Pán.