Čakajú ťa nástrahy

1. Čakajú ťa nástrahy tohoto sveta,
Mária ťa volá: “Poď, moje dieťa!”

R: [: Mária ma ochraňuje, ja sa nebojím,
vrhnem sa pod jej ochranný plášť.
Ona podá ruku a ja smelo kráčam s ňou,
Mária je Matkou najdrahšou. :]

2. Ona nám vždy vyprosí hojné milosti.
Na ňu sa spoľahni v každej ťažkosti.

3. Matka moja láskavá, ja ťa milujem.
Srdce svoje mladé tebe darujem.