Na konci každej stredajšej katechézy kňaz dáva otázku do budúceho týždňa.
PODPÍSANÚ odpoveď na otázku vložíte pred nasledujúcou stredajšou detskou omšou do krabice, ktorá je umiestnená vpredu pred obetným stolom.
Na konci omše sa potom vylosuje výherca, pričom všetci, ktorí odpovedali správne, dostávajú 1 bod, pri čiastočne správnych odpovediach dostávajú 0,5 boda.
Za každých 10 bodov je odmena, za 20 bodov je väčšia odmena a za 30 a viac bodov sú ešte väčšie odmeny.

Body budú dostávať iba prvoprijímajúce deti, pričom bodovanie pri každom dieťati začína od nuly.

Milí rodičia, prosíme, nepíšte odpovede namiesto vašich detí.

ODPOVEDE PÍSANÉ NA POČÍTAČI NEBUDÚ UZNANÉ.

Aktualizované: 3.9.2021