Žiť, žiť

R: Žiť, žiť, pre lásku žiť,
úsmev rozdávať, šťastie rozdávať.
Žiť, žiť, pre lásku žiť,
ona jediná je toho hodná.

1. Ježiš, moja láska jediná,
tým sa moja pieseň začína.
Teba, Pane, chcem vždy milovať,
tvoju lásku ľuďom rozdávať.

2. Vtedy, keď ma môj bôľ premáha,
tak mi tvoja láska pomáha.
Hlavu zdvihnúť, ďalej kráčať vpred,
tam je môj cieľ, inej cesty niet.

3. Hoc život chudobný sa ti zdá,
ona je v ňom, v tebe prebýva.
To poklad veľký máš, len ho chráň,
svoje šťastie môžeš stavať naň.