Ži živú vieru

R: /:Ži živú vieru, ži vieru živú, ži živú vieru, ži vieru živú,           
ži živú vieru, ži vieru živú s Bohom. :/

1. Hľadáš. Čo hľadáš? Hľadáš šťastie len
keď poklad nájdeš, tmu na svetlo zmeň.
Bratov nájdeš, sestry nájdeš, srdcom rýchlo poklad nájdeš,
srdcom otvoreným, srdcom, ktoré verí:
Boh je darom v každom.

R: /:Ži živú vieru, ži vieru živú, ži živú vieru, ži vieru živú,           
ži živú vieru, ži vieru živú s Bohom. :/

2. Ži živú vieru, ži vieru v živote
ži život s Bohom a to čo hľadáš, nájdeš potom.
Či vo vlaku, na ihrisku, v škole a či na sídlisku,
v parku či pred domom, tu a aj za rohom
Boh je v každom jednom.

R: /:Ži živú vieru, ži vieru živú, ži živú vieru, ži vieru živú,           
ži živú vieru, ži vieru živú s Bohom. :/