Môjmu Bohu

[: Môjmu Bohu, Kráľovi, budem spievať a hrať,
teraz i na veky vekov. Amen. :]

[: Aleluja, aleluja, aleluja. Amen. :]